Polityka prywatności

Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja b.r. wejdą w życie nowe przepisy związane z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, tzw. „RODO”. W wyniku wejścia w życie nowych przepisów prawa informujemy, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie klientów. W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że  administratorem przekazanych przez Państwa danych jest firma Fhu Aturi Barbara Ludyga z siedzibą przy ulicy T. Kościuszki 182/2b  w Katowicach.

Poniżej przedstawiliśmy zasady przetwarzania dostarczonych nam danych.

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu  przedstawienia ofert handlowych, promocji , skierowania do Państwa treści marketingowych, zakupu towaru i kompleksowej realizacji umów oraz prowadzenia analiz wewnętrznych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania w sposób, na który została wyrażona takowa zgoda. Dla utrzymania relacji biznesowej dane zostaną przechowane bezterminowo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. 

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych. W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres mailowy:
aturi.katowice@gmail.com  lub
listownie:  Fhu Aturi ul. T. Kościuszki 182/2b, 40-525 Katowice.
Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.


Przypominamy również, że Twoje dane przetwarzamy w celach:
1. Związanych z działaniem portalu aturi.versum.com, salonaturi.pl, sklep.aturi.pl, moment.pl:
a. Wykonania umowy o założenie konta w portalu sklep.aturi.pl ,
b. marketingowym, realizowanym na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail (newsletter),
c. jeżeli korzystasz ze Sklepu Internetowego Aturi, przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć Ci zamówiony towar lub umożliwić jego odbiór w wybranym salonie masażu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego w ramach naszego sklepu internetowego, dane będziemy przetwarzać także w tym celu.

2. Związanych z działaniem zakupów w sklepie internetowym:
a. Dzięki temu, że podajesz nam swój adres e-mail oraz numer telefonu możemy prowadzić stałą komunikację, informując Cię o ofertach oraz przekazując Ci , wskazówki czy rekomendacje.


Podanie danych w portalu i w ramach zakupów w Sklepie Internetowym Aturi jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć i utrzymywać konto w Aturi i korzystać z opcji zakupów po rejestracji.

W Sklepie Internetowym Aturi podanie danych także jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu w nim. Podanie danych w zakresie adresu zamieszkania  jest wymagane – bez podania tych danych nie możesz korzystać z naszych zakupów.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach Sklepu internetowego Aturi , podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane w ramach portalu www.salonaturi.pl przetwarzamy samodzielnie. Jeżeli jednak dokonujesz zakupów w sklepie internetowym, dane przekazujemy – w zależności od wybranego przez Ciebie modelu zakupu – kurierom realizującym dostawy ze Sklepu Internetowego Aturi oraz operatorom płatności dostępnych na naszej stronie. W przypadku newslettera możemy korzystać z usług innych podmiotów, realizujących jego wysyłkę na nasze zlecenie i w związku z tym przekazywać do nich Twoje dane. Nie przekazujemy natomiast danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

Dane w ramach portalu salonaturi.pl przetwarzamy przez czas:
1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach Sklepu Internetowego Aturi;
3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.


Dane przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Twojego uczestnictwa w sprzedaży, w tym do czasu Twojej rezygnacji z udziału w newsletterze. Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z uczestnictwa w newsletterze, Twoje dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz.

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do tego czasu, tj. 25 maja b.r. Fhu Aturi Barbara Ludyga będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy. 

Jak oceniasz
naszą stronę?